Vklady a výběry

VKLADY

Klient může na Klientský účet vložit prostředky kdykoliv během doby této Smlouvy. Vklady budou přijímány bankovním převodem, přes Swift, elektronickou peněženkou, debetní/kreditní kartou a dalšími metodami elektronického převodu peněz (kde je příkazcem Klient) přijatelné čas od času Společností. Společnost připíše prostředky na Klientský účet během jednoho Pracovního dne poté, co se částka připíše na bankovní účet Společnosti v příslušné částce. Od příslušné částky se odečtou všechny poplatky za převod nebo další poplatky, které vznikly Společnosti a jsou uloženy Institucí (nebo prostředníkem zahrnutým v procesu), která drží Prostředky.

Společnost nepřijme na Klientský účet vklady třetích stran ani anonymní platby.

Klient přijímá, že Prostředky se vloží na jeho/její účet, pouze pokud je Společnost přesvědčená, že odesílatel Prostředků je klient nebo jeho/její autorizovaný zástupce. Pokud Společnost není přesvědčená o výše uvedeném, pak má právo Prostředky odmítnout a vrátit je poukazateli s odečtenými poplatky za převod nebo dalšími poplatky, které vznikly Společnosti pomocí stejné metody převodu, jako byla metoda, ze které Prostředky původně obdržela.

Debetní/Kreditní karty
  • Visa
  • MasterCard
  • Maestro
Bankovní převody

Bankovní účty Společnosti jsou následující:

Banka Barclays Bank PLC
Adresa banky PO Box 69999, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14, 1QE
Příjemce Leverate Financial Services Ltd.
Číslo účtu 59281111
Identifikační kód banky 20-47-35
SWIFT BARCGB22
Měna EUR
IBAN GB61BARC20473559281111
Reference Název účtu, Číslo účtu direktbroker-FX
Banka Barclays Bank PLC
Adresa banky PO Box 69999, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14, 1QE
Příjemce Leverate Financial Services Ltd.
Číslo účtu 63649776
Identifikační kód banky 20-47-35
SWIFT BARCGB22
Měna GBP
IBAN GB46BARC20473563649776
Reference Název účtu, Číslo účtu direktbroker-FX
Banka Barclays Bank PLC
Adresa banky PO Box 69999, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14, 1QE
Příjemce Leverate Financial Services Ltd.
Číslo účtu 64917477
Identifikační kód banky 20-47-35
SWIFT BARCGB22
Měna USD
IBAN GB24BARC20473564917477
Reference Název účtu, Číslo účtu direktbroker-FX

VÝBĚRY

Společnost realizuje výběry prostředků Klienta na základě žádosti o výběr učiněné přes Online obchodním systém Společnosti (pokud je v danou dobu dostupný).

Klient přijímá, že výběry jakékoliv části Prostředků budou provedeny pomocí stejné metody převodu a stejnému poukazateli, od kterého Společnost původně obdržela Prostředky. Za těchto podmínek Společnost vrátí požadovanou část Prostředků s odečtenými poplatky za převod nebo další poplatky, které vznikly Společnosti.

Klient přijímá, že výběry jakékoliv části Prostředků budou provedeny pomocí stejné metody převodu a stejnému poukazateli, od kterého Společnost původně obdržela Prostředky. Za těchto podmínek Společnost vrátí požadovanou část Prostředků s odečtenými poplatky za převod nebo další poplatky, které vznikly Společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout požadavek Klienta na výběr pomocí specifické metody převodu a Společnost má právo navrhnout alternativu.

Společnost vyplatí prostředky během dvou Pracovních dní po obdržení pokynu Klienta na výběr prostředků z Klientského účtu, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • pokyn k výběru obsahuje všechny potřebné informace (mimo jiné: číslo účtu, jméno, částka, měna);
  • pokyn je k provedení bankovního převodu na účet klienta;
  • V době platby přesahuje Volná marže Klienta částku specifikovanou v pokynu k výběru včetně všech poplatků za platbu.
  • The withdrawal request received outside the normal working hours, and shall be processed the next working day accordingly.

Výběry budou realizovány pouze ke Klientovi. Společnost nezpracuje výběry k žádné třetí straně nebo na anonymní účet.

Společnost si vyhrazuje právo požadovat další informace a/nebo dokumentaci, aby se ujistila, že požadavek je legitimní. Společnost si dále vyhrazuje právo odmítnout takový požadavek, pokud ho nepovažuje za legitimní. Klient přijímá, že za těchto podmínek může nastat zpoždění ve zpracování požadavku.

Všechny poplatky za platbu a převod ponese Klient a Společnost odečte tyto poplatky z účtu Klienta.

Společnost neúčtuje za vklad ani výběry žádné poplatky.

Klienti, kteří učiní vklad a výběry přes Bankovní převody, budou podléhat poplatkům za převod převádějící bankou / převádějícími bankami.

Minimální částka výběru je 5 (pět) USD nebo 5 (pět) GBP nebo 5 (pět) EUR podle měny klientského účtu.

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ MEZI KLIENTSKÝMI ÚČTY

V případě, že existuje požadavek na převod mezi klientskými účty, musí zúčastněné strany odeslat na administrativní oddělení společnosti podepsaný pokyn požadující transakci.

Společnost má podle svého vlastního uvážení právo odmítnout takový požadavek, obzvlášť, pokud si referent Dodržování právních norem není jistý o legálnosti této transakce.

X