Account openen
Inloggen
X

Open a trading account now

Open your direktbroker-FX account now and ask your trading coach who will personally look after you for the free trader camp.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Between 82% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Try free demo now

Practice creates masters! Take advantage of our demo and learn trading under real trading conditions - with no time limit!

Stortingen en opnames

STORTINGEN

De klant kan op ieder moment gedurende de loop van deze overeenkomst geld op het Klantaccount storten. Stortingen worden geaccepteerd per bankoverschrijving, Swift, E-wallet, bankpas, creditcard of op een andere manier van elektronische geldoverdracht (waarbij de organisator de Klant is) die door het Bedrijf van tijd tot tijd wordt geaccepteerd. Het Bedrijf dient binnen één Werkdag nadat het bedrag op de bankrekening van het Bedrijf is binnengekomen het relevante bedrag aan het Klantaccount toe te voegen. Het relevante bedrag is het bedrag na aftrek van overdrachtskosten die het Bedrijf zijn aangerekend door de instelling (of bij het proces betrokken tussenpersoon) die beschikt over de Tegoeden.

Het bedrijf accepteert geen betalingen van derden of anonieme betalingen van tegoeden in het Klantaccount.

De klant accepteert dat de Tegoeden alleen worden bijgeschreven op zijn/haar handelsaccount als het Bedrijf ervan overtuigd is dat de afzender van de Tegoeden de klant of zijn/haar gemachtigde vertegenwoordiger is; als het Bedrijf niet is overtuigd van het bovenstaande dan heeft het Bedrijf het recht om de Tegoeden te weigeren en terug te sturen naar de afzender na aftrek van overdrachtskosten of andere door het Bedrijf gemaakte kosten, met behulp van dezelfde overdrachtsmethode als waarmee het de Tegoeden oorspronkelijk ontvangen heeft.

Bankpassen/Creditcards
  • Visa
  • MasterCard
  • Switch
  • Maestro
Bankoverdrachten

De bankrekeningen van het Bedrijf zijn als volgt:

Barclays Bank
Bank Barclays Bank PLC
Bankadres PO Box 69999, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14, 1QE, United Kingdom
Begunstigde Leverate Financial Services Ltd.
Accountnummer 59281111
Sort Code 20-47-35
SWIFT BARCGB22
Valuta EUR
IBAN GB61BARC20473559281111
Referentie Accountnaam, Accountnummer, direktbroker-FX
Bank Barclays Bank PLC
Bankadres PO Box 69999, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14, 1QE, United Kingdom
Begunstigde Leverate Financial Services Ltd.
Accountnummer 63649776
Sort Code 20-47-35
SWIFT BARCGB22
Valuta GBP
IBAN GB46BARC20473563649776
Referentie Accountnaam, Accountnummer, direktbroker-FX
Bank Barclays Bank PLC
Bankadres PO Box 69999, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14, 1QE,United Kingdom
Begunstigde Leverate Financial Services Ltd.
Accountnummer 64917477
Sort Code 20-47-35
SWIFT BARCGB22
Valuta USD
IBAN GB24BARC20473564917477
Referentie Accountnaam, Accountnummer, direktbroker-FX
Bank Barclays Bank PLC
Bankadres Barclays Bank, 1 Churchill Place, London E14 5HP
Begunstigde Leverate Financial Services Ltd.
Accountnummer 62036155
Sort Code 20-47-35
SWIFT BARCGB22
Valuta CHF
IBAN GB69BARC20473562036155
Referentie Accountnaam, Accountnummer, direktbroker-FX

OPNAMES

Het Bedrijf zal opnames van Klanttegoeden bekrachtigen bij ontvangst van een verzoek tot opname gedaan via het Online Handelssysteem van het Bedrijf (indien op dat moment beschikbaar).

De klant gaat ermee akkoord dat opname van om het even welk deel van de Tegoeden dient te worden verricht met behulp van dezelfde overdrachtsmethode en hetzelfde kantoor als waarvan het Bedrijf de Tegoeden oorspronkelijk heeft ontvangen; onder zulke omstandigheden dient het Bedrijf het verzochte deel van de Tegoeden terug te sturen, met aftrek van overdrachtskosten of andere kosten die het Bedrijf worden aangerekend.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor een Opnameverzoek van een Klant die om een bepaalde overdrachtsmethode vraagt te weigeren en een alternatief te suggereren.

Als het Bedrijf instructie van de Klant ontvangt om tegoeden op te nemen van het Klantaccount, dan dient het Bedrijf de tegoeden uit te keren binnen twee Werkdagen, als aan de volgende vereisten is voldaan:

  • de opnameinstructie bevat alle noodzakelijke informatie (waaronder, maar niet beperkt tot: Rekeningnummer, Naam, Bedrag, Valuta).
  • de instructie is om een bankoverschrijving van de tegoeden uit te voeren naar de rekening van de klant.
  • op het moment van betaling overstijgt de vrije marge van de Klant het bedrag dat wordt aangegeven in de opnameinstructie inclusief alle kosten voor de betaling.

Opnames worden alleen uitgevoerd richting de Klant. Het Bedrijf verwerkt geen opnames naar een andere rekening van een derde of een anonieme rekening.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om te vragen naar aanvullende informatie en/of documentatie om zich ervan te overtuigen dat het verzoek legitiem is. Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om een dergelijk verzoek te weigeren als het er op lijkt dat het niet legitiem is. De klant accepteert dat er onder dergelijke omstandigheden een vertraging in het verwerken van het verzoek kan ontstaan.

Alle betalings- en overschrijvingskosten worden gedragen door de Klant en het Bedrijf zal het Klantaccount voor deze kosten debiteren.

The Company does not charge any fees for client deposit or withdrawals other than Debit / Credit card withdrawals whereas 1.5 % withdrawal fee applies regardless of the withdrawal amount. (as of 1st of May 2018)

Klanten die geld storten of opnemen via Bankoverschrijvingen zullen worden onderworpen aan de overschrijvingskosten gerekend door de bank(en).

De minimale opname bedraagt 5 (vijf) USD of 5 (vijf) GBP of 5 (vijf) EUR afhankelijk van de accountvaluta van de klant.

OVERDRACHT VAN TEGOEDEN TUSSEN KLANTACCOUNTS

Als er sprake is van een verzoek voor de overdracht van tegoeden tussen de rekeningen van klanten, dan dienen de betrokken partijen een ondertekend instructieformulier naar de back-office afdeling van het bedrijf te sturen waarin om de transactie wordt verzocht.

Het bedrijf heeft het recht om dergelijke verzoeken naar eigen oordeel te weigeren, in het bijzonder als de Nalevingsfunctionaris niet zeker weet of de transactie rechtmatig is.

Should you require any further information and/or have any questions about the Policy please direct your request and/or questions to compliance@leverate.com.

Conversion Rate of Deposits

The Company, accepts wire transfers from clients in the following currencies: Euro ("EUR"), Great Britain Pounds ("GBP"), United States Dollar ("USD") and Swiss Franc ("CHF").

The below is applicable for clients depositing in a currency different than their Trading Platform (TP) Account Currency. The conversion shall be based on the most recent ECB rates.

For any currency deposits to be converted with another currency TP account:
The net amount received will be converted by multiplying by the ECB rate minus 50 pips or 0.0050 in decimals.

Examples:

a) Deposit of 10k GBP to be converted to USD:
10’000 * (ECB GBPUSD rate - 0.0050) = 10’000 * (1.37781 - 0.0050) = 13’728.10 USD

b) Deposit of 10k USD to be converted to GBP:
10’000 * (ECB USDGBP rate - 0.0050) = 10’000 * (0.72579 - 0.0050) = 7’207.90 GBP

c) Deposit of 10k EUR to be converted to GBP:
10’000 * (ECB EURGBP rate – 0.0050) = 10’000 * (0.88568 – 0.0050) = 8’806.80 GBP

d) Deposit of 10k EUR to be converted to USD:
10’000 * (ECB EURUSD rate – 0.0050) = 10’000 * (1.2203 – 0.0050) = 12’153 USD

f) Deposit of 10k EUR to be converted to CHF:
10’000 * (ECB EURCHF rate – 0.0050) = 10’000 * (1.1774 – 0.0050) = 11’724 CHF

The Company will take reasonable steps to execute the currency exchange within 2 business days but cannot be held responsible in case of a delay due to unforeseen events.

The Client accepts any and all charges as well as all currency fluctuations arising from the exchange.